De landelijke NVBG-dag 2018

De landelijke NVBG-dag 2018

In 2017 is voor de eerste keer de landelijke NVBG-dag gehouden. Deze succesvolle dag krijgt in 2018 een opvolger en wel op
zaterdag 24 februari, in de Veluwehal, Nieuwe Markt 6 in Barneveld.
Dit jaar organiseren wij een symposium met als motto:

Digitaal; een zegen of een last?

AANMELDEN

Het programma van de landelijke NVBG-dag 2018 is als volgt:

09:30 – 10:00  Ontvangst deelnemers
10:00 – 10:05   Opening NVBG-dag en symposium
10:05 – 11:00   Inleiding: The making of “The Bridge is safe”
11:00 – 11:30   Koffie/Thee pauze
11:30 – 12:15   Deelsessies symposium
12:15 – 13:15   Lunchpauze
13:15 – 14:30   Algemene Ledenvergadering *
14:30 – 15:00   Koffie/Thee pauze
15:00 – 16:00   Plenaire afsluiting

Deelname aan het symposium is gratis voor leden van de NVBG, voor niet leden bedraagt de toegang € 10,–
(vooraf over te maken op rekening NL02 INGB 0000 3171 74 ten name van “NVBG” onder vermelding van “Landelijke NVBG-dag 2018”).

AANMELDEN


  • Direct na de lunchpauze wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De (voorlopige) agenda voor de ALV treft u in  NVBGnieuws 2018-01 aan. De stukken voor ALV worden uiterlijk 2 weken voor de ALV gepubliceerd op het alleen voor leden toegankelijke deel van de website www.nvbg.nl. Zodra de stukken gepubliceerd zijn ontvangt u hierover een Nieuwsflits.

Digitaal; een zegen of een last?

Wat voor de maker een zegen lijkt te zijn, kan een last worden voor de kijker.

Tijdens dit symposium, dat gehouden wordt op de landelijke NVBG-dag op 24 februari, zal niet zozeer aandacht geschonken worden aan de digitale middelen, maar meer aan hetgeen wat nodig is voor een presentatie, die het kijken waardig is.

De inleiding van het symposium wordt verzorgd door Henk Tulp, met een voordracht over de “Making of” van een van zijn Audio Visuele Shows.

Aansluitend zullen in drie deelsessies de aspecten, van belang bij het maken van een AV-presentatie, aan bod komen. De centrale vraag hierbij is: waar dient een goede AV-productie aan te voldoen?

Daarna wordt in drie deelsessies, die tegelijkertijd worden gehouden, nader ingegaan op de navolgende onderwerpen:
De kracht van het beeld (overvloeien met derde beelden, beeldmanipulatie alsmede de toepassing van video en effecten); Muziek en geluid als (sfeer-)dragers van een productie (live geluid, muziekkeuze en synchronisatie);

Het vertellen van het verhaal (opbouw van een productie, al dan niet met behulp van een scenario vooraf). Het schrijven en inspreken van voice- over teksten.

Iedere sessie wordt door een gespreksleider geleid.

We zullen het symposium plenair afsluiten met een presentatie, door de gespreksleiders, van de knelpunten zoals deze in de deelsessies naar voren zijn gekomen.