Nationaal AV-Festival

Elk jaar organiseert de NVBG het Nationale AV-festival.
Wie zich aangetrokken voelt door het wedstrijdelement heeft hier ruimschoots de gelegenheid om zijn/haar vindingrijkheid en artistieke kwaliteiten met anderen te meten.

Fotocollage NVBG 2016
Fotocollage AV festival 2016

bekijk de uitslag van de 2016 wedstrijd

Het 51e AV festival werd gehouden op zaterdag 9 april 2016

Juryleden van de AV wedstrijd 2016 waren:
Angelika Honsbeek, Henk Hageman en Leo Verzijl

Nico Warnaar was adviseur van de jury inzake geluidsaspecten.