Regio Den Helder

is een onderdeel van de Fotoclub Den Helder. Men moet lid van de fotoclub zijn om lid van de AV groep te kunnen worden. De fotoclub heeft 50 leden en een aantal daarvan vormen de AV groep.

CLUBAVOND Iedere 1e en 3e woensdag van de maand van september tot juni
ADRES Ruyghweg hoek Merellaan, Den Helder
CONTACT Ben de Hond, tel. 0223 63 60 31
MAIL den_helder@nvbg.nl

Woensdag 2 september wordt een voorzichtige herstart gemaakt. Clubhuis voldoet aan de anderhalve meter regel.

De AV-groep maakt Audio / Visuele presentaties, uitsluitend digitaal. De series worden vertoond mbv. de zo geheten ‘overvloei techniek’, begeleid door bijpassende muziek of gesproken woord. Deze worden vertoond op een groot projectiescherm met behulp van een beamer en aangestuurd via een computer.

De series gaan over allerhande onderwerpen en duren maximaal 8 minuten.
Korte vakantieseries, series met humor, natuurseries, series die de tekst van een liedje volgen en zelf verzonnen verhalen zijn enkele voorbeelden van de series die vertoond worden.

den_helder

De series zijn bedoeld voor vertoningen bij fotoclubs en tijdens (landelijke) festivals. Dat de series van hoog niveau zijn en zeer gewaardeerd worden, blijkt ook uit het feit dat de AV groep dikwijls wordt uitgenodigd om een een middag of avond te verzorgen bij maatschappelijke instanties als vrouwenverenigingen en zorgcentra. voor zo’n dagdeel kan een keuze gemaakt worden uit 70 digitale series, daar komen regelmatig nieuwe series bij.

Niemand van ons geeft individuele presentaties, wij gaan altijd als groep op pad waarbij dan minimaal 1 serie per lid gedraaid wordt. Meestal draaien wij tijdens een presentatie 18 series, dat geeft voldoende afwisseling, ook omdat de afspraak bij ons is, dat een serie niet langer dan 7 minuten mag duren.

1 keer per jaar, in april, presenteren wij ons aan de overige clubleden en 1 keer per jaar, ook in april, aan andere belangstellenden. Er worden dan uitsluitend nieuwe producties gedraaid, meestal 20 series. De Fotoclub Den Helder beschikt over een eigen clubgebouw en is dus 7 dagen per week beschikbaar voor foto activiteiten.

De AV groep kan beschikken over een computer, beamer, projectiescherm en geluidsapparatuur. Deze zijn eigendom van de fotoclub. Ook bezit de club een barebone. Omdat de AV groep regelmatig presentaties buiten de club geeft is dit ideaal om mee te nemen.

Mensen die geïnteresseerd zijn om de AV groep een middag of avond te laten verzorgen kunnen vrijblijvend contact opnemen.