Ofschoon de locatie voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering nog niet bekend is, kunt u alvast wel de datum noteren: Zaterdag 3 februari.
Het bestuur verkent de mogelijkheden om een aantrekkelijk middagprogramma te bieden.