Regio Westland

De groep Westland is een zelfstandig opererende groep AV liefhebbers. Zij is niet gebonden aan een fotoclub of andere vereniging. De AV-groep Westland heeft wel de regionale functie voor de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid. De meeste leden zijn hiervan ook lid. Een aantal leden zijn tevens lid van de Fotobond..

CLUBAVOND 1x per 5/6 weken bij een van de leden
ADRES op aanvraag
CONTACT Marcel Batist
MAIL westland@nvbg.nl
Samenstelling en bijeenkomsten

De groep bestaat nu uit 8 personen. Het is een platte organisatie zonder functies. Elk lid levert bij toerbeurt zijn/haar bijdrage bij de invulling van de avonden. Zij komen elke 5 weken bij elkaar in een fraaie tuinkamer bij één van de leden. De groep is weliswaar niet groot, maar herbergt wel 3 winnaars van het door de NVBG georganiseerde Nationale AV Festival in Barneveld.

Activiteiten

De doelstelling en ambities zijn duidelijk. Ze proberen elkaar te stimuleren om fraaie producties te maken. De avonden kenmerken zich door het bespreken van AV series op inhoudelijke én technische aspecten. Juist de combinatie van die twee aspecten zorgt voor levendige avonden. Dat er in verschillende softwareprogramma’s gewerkt wordt, is voor hen geen enkele belemmering. Zij kijken niet naar de verschillen, maar juist naar de overeenkomsten ervan.

Ook wordt enthousiast ingezonden aan regionale en internationale AV festivals.

Samen met PixAna organiseren ze het jaarlijks terugkerend AV Festival van het Westen.

Link naar de website van de groep