Ik wil lid worden!

Fijn dat u lid wilt worden van onze vereniging!
Vul het onderstaande formulier in, velden met * gemarkeerd zijn verplicht.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december, wanneer u lid wordt in de loop van het jaar betaalt u contributie vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin u lid wordt.

  Uw voorletters en achternaam *

  Uw roepnaam *

  - ManVrouw

  Straat en huisnummer *

  Postcode en woonplaats *

  -

  Landkeuze:

  Geboortedatum

  Uw emailadres *

  Telefoonnummer:

  Mobiel nummer:

  Woont er op dit adres nog een lid van de NVBG? JA

  Indien JA, wat is dan zijn/haar lidmaatschapsnummer?

  Aanvinken om uw lidmaatschapsaanvraag te bevestigen *


  U kunt een machtiging geven (graag zelfs) voor het jaarlijks automatisch overschrijven van uw contributie. Die machtiging kan natuurlijk te allen tijde worden ingetrokken. U heeft ook het recht een incasso binnen 56 dagen terug te laten boeken.
  Om een machtiging te verlenen klikt u hier voor de Incassomachtiging
  Na het invullen en ondertekenen van het formulier stuurt u het op naar de penningmeester van de NVBG, het adres staat op het formulier.