Ik wil lid worden!

Fijn dat u lid wilt worden van onze vereniging!
Vul het onderstaande formulier in, velden met * gemarkeerd zijn verplicht.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december, wanneer u lid wordt in de loop van het jaar betaalt u contributie vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin u lid wordt.

Uw voorletters en achternaam *

Uw roepnaam *
- ManVrouw

Straat en huisnummer *

Postcode en woonplaats *
-

Landkeuze:

Geboortedatum

Uw emailadres *

Telefoonnummer:

Mobiel nummer:

Woont er op dit adres nog een lid van de NVBG? JA

Indien JA, wat is dan zijn/haar lidmaatschapsnummer?

Aanvinken om uw lidmaatschapsaanvraag te bevestigen *


U kunt een machtiging geven (graag zelfs) voor het jaarlijks automatisch overschrijven van uw contributie. Die machtiging kan natuurlijk te allen tijde worden ingetrokken. U heeft ook het recht een incasso binnen 56 dagen terug te laten boeken.
Om een machtiging te verlenen klikt u hier voor de  Incassomachtiging
Na het invullen en ondertekenen van het formulier stuurt u het op naar de penningmeester van de NVBG, het adres staat op het formulier.