Pixana

Pixana

Op 17 mei 2005 is in Moordrecht een regionale werkgroep opgericht die zich richt op het maken van analoge en digitale audio visuele producties.
Sinds de bijeenkomst van 12 oktober 2005 heet de werkgroep PIXANA.
Vanaf mei 2012 is PixAna een “regio” van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid (NVBG).

CLUBAVOND De tweede woensdag van de maand in de periode oktober tot en met maart.
ADRES Moerkapelle
CONTACT Herman van den Dool, tel. 010 5112630
MAIL pixana@nvbg.nl

Op 17 mei 2005 is, op initiatief van Ed Diersmann en Robert Bleekrode, twee in Moordrecht woonachtige leden van de Stumpfl Gebruikers Groep (SGG), een regionale werkgroep opgericht, die zich richt op het maken van analoge en digitale audiovisuele producties. Daartoe hebben zij een cirkel van 25 km. om hun woonplaats getrokken en leden van de Stumpfl Gebruikers Groep en leden van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid (NVBG), binnen die cirkel, gevraagd of zij aan een dergelijke werkgroep wilden deelnemen.
Door het aantal leden van de werkgroep te beperken tot circa 16 wordt de directe betrokkenheid van de leden bij de werkgroep verhoogd.

In de naam van de werkgroep “PIXANA” kwam tot uiting dat de werkgroep zich toelegde op zowel digitale audiovisuele producties (PIXels) als audiovisuele producties door middel van het medium dia (ANAloog).
Nu worden vrijwel uitsluitend digitale producties gemaakt.

De werkgroep organiseert:

  • onderlinge bijeenkomsten, om te komen tot het maken van nog betere audiovisuele producties;
  • op diverse plaatsen in de regio openbare avonden, om het werk van de leden breder uit te dragen.

Website van PIXANA

Pixana groep