Nationaal AV Festival

   • Zaterdag 29 februari 2020

   • De Veluwehal – Nieuwe Markt 6
    3771 CB  Barneveld

   • Aanvang: 10:45 uur

Los van het Nationaal AV Festival, maar wel daaraan voorafgaande, wordt op 29 februari 2020 de Algemene Ledenvergadering gehouden. Van 9:30 uur t/m 10:30 uur in een bovenzaal van de Veluwehal in Barneveld.

Begin februari 2020 ontvangen leden van de NVBG daarvoor de uitnodiging en de benodigde stukken.

Globaal programma  Nationaal AV Festival 2020

10:45 – 12:15 Internationale presentatie

Henk Tulp presenteert een aantal Audio Visuele Producties van Britse AV-makers.

12:15 – 13:00  Pauze

13:00 -17:30 Nationale AV wedstrijd 2020
13:00 – 13:15 uur Opening Nationale AV-wedstrijd 2020
13:15 – 14:45 uur Nationale AV-wedstrijd deel 1
14:45 – 15:15 uur Pauze 
15:15 – 16:45 uur Nationale AV-wedstrijd deel 2
16:45 – 17:30 uur Stemming Publieksprijs
Toegift Britse AV-makers
Prijsuitreiking 
17:30 uur Afsluiting Nationaal AV-Festival

vanaf 18:00 uur: NVBG-buffet in het restaurant van de Veluwehal *
* meer informatie en inschrijving voor het buffet volgt.


IMPRESSIE FESTIVAL 2019


Inschrijven voor de Nationale AV-wedstrijd 2020.

Deelname is gratis voor leden van de NVBG.
Het inschrijfgeld voor niet leden bedraagt € 15,–Aanmelden en opsturen van AV-producties is mogelijk
vanaf 
15 november 2019 tot en met 6 januari 2020.

Download hier het AV Wedstrijd Reglement

Na aanmelding stuurt u uw AV-productie bij vorkeur per WeTransfer. Bij EXE presentaties die video bevatten het EXE-bestand en de bestanden of mappen met de data voor video, in één gecomprimeerde map (zip-bestand) aanleveren.
Indien de AV productie te groot is om met WeTransfer te verzenden wordt men verzocht om per email contact op te nemen met de wedstrijd-organisatie (av@nvbg.nl). Er zal dan naar een geschikte oplossing worden gezocht.

Van het aanmelden en het opsturen van een AV-productie ontvangt u een automatisch gemaakt email bericht. Niet alle emailproviders gaan daar correct mee om. Bij twijfel kan men de aanmelding opnieuw uitvoeren. De status van de aanmelding wordt dan getoond.

Men is ingeschreven voor de Nationale AV-wedstrijd 2020 wanneer:

 • Het digitale inschrijfformulier is ingevuld;
 • De AV-productie in goede orde door de wedstrijdorganisatie is ontvangen;
 • Voor niet leden geldt dat ook het inschrijfgeld voldaan dient te zijn.

De ingeschreven AV producties worden naar de juryleden gestuurd, die de producties beoordeelt.

De best beoordeelde AV-producties ( ca. 22 stuks, afhankelijk van de beschikbare tijd) worden vertoond in het middagprogramma van het Nationaal AV Festival op 29 februari 2020.

De jury voor de Nationale AV-wedstrijd 2020 bestaat uit:

   • Leo Koppens (voorzitter)
   • Rinus Verheggen
   • Wim Jenniskens