Over NVBG

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid. Een groot deel van onze leden richt zich op het maken van Audio Visuele producties (multimedia voorstellingen). Een aantal heeft zich gespecialiseerd zich in het maken van geluidsproducties.

Een vereniging met een lange historie:

Opgericht in 1956 als “Nederlandse Vereniging van Geluidsjagers” was de “NVG” een landelijke vereniging van individuele leden en regionale groepen met als gemeenschappelijke interesse het op creatieve wijze opnemen en bewerken van geluid. De activiteiten van deze geluids-amateurs omvatten destijds het gehele scala van het maken van documentaires en hoorspelen, het opnemen van geluiden in de natuur tot muziekopnames van hoge kwaliteit.

Specialisme in beeld en geluid

In de loop der jaren specialiseerden veel van onze leden zich in het combineren van geluid met dia’s en het vertonen van klankdiareeksen in overvloeitechniek met een aantal projectoren. Om recht te doen aan de vele makers van klankdiaseries is in 1965 de naam van de vereniging aangepast tot “Nederlandse Vereniging voor Geluid- en Beeldregistratie” (NVG).

Leren van elkaar! (AV Westland)
Leren van elkaar (AV Westland)

De afgelopen decennia hebben de middelen voor het maken van (digitale) beeldopnames en het registeren van geluid een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels is hoogwaardige apparatuur binnen het bereik van de amateur gekomen. Hierdoor is ondersteuning bij het maken van opnames minder noodzakelijk.

Het accent van de activiteiten binnen de vereniging is komen te liggen op de creatieve aspecten bij het maken van producties.

Sinds eind 2013 heet de vereniging “Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid” (NVBG)