PRIVACY POLICY

Deze Privacy Policy (privacystatement) geldt voor het gebruik van onze website.
Door het gebruik van onze website ontvangen wij mogelijk bepaalde gegevens van je. Wij gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Middels dit privacystatement willen wij je zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen en het doel van de verwerking daarvan.

Persoonlijke gegevens
Alle persoonlijke gegevens die je via de website aan ons verstrekt zullen wij verzamelen.
Dit betreft onder meer: je naam en adresgegevens, jou e- mailadres en de overige informatie die je aan ons verstrekt.
Wij verzamelen deze gegevens en transporteren deze ook naar  ons financiële systeem Conscribo. Hier worden de persoons-gegevens die nodig zijn voor het verwerken van het voeren van onze ledenadministratie, correspondentie en boekhouding opgeslagen.
Uw persoonlijke gegevens worden dus gebruikt voor:
• Het contact dat we met jou hebben;
• Een aanmelding, indien van toepassing;
• Om je te kunnen informeren over onze activiteiten (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven);
• Voor onze boekhouding;
De gegevens zullen niet zonder je instemming worden doorgegeven aan personen of instanties buiten de NVBG.
Een uitzondering op deze regel betreft het doorgeven van de benodigde informatie aan personen of instanties die betrokken zijn bij het uitvoeren van onze verenigingsadministratie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting van overheidswege.

Bewaartermijn
De NVBG bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren zoals voornoemd bij ‘Persoonlijke gegevens’.

Cookies
Om onze site goed te laten werken, gebruiken wij cookie’s. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten functioneren.

Rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te laten verwijderen. Ook heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld op te vragen of een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Uiteraard kun je ook bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of een eerder gegeven toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken intrekken.
Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan via e-mail contact met onze secretaris. (secretaris@nvbg.nl)

Klacht
Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement zonder aankondiging aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.