Audio – Visual

Een creatieve en inspirerende hobby voor amateurfotografen en filmers die méér willen doen met hun opnamen door verhalen te vertellen en ideeën over te brengen.

Waarom zou je een AV willen maken?

Er zijn meerdere positieve kenmerken op te sommen die het samenstellen van audiovisuele (AV) producties tot een aantrekkelijke hobby maken.
Hier een paar voorbeelden:

1. Creatieve stimulans: 

Het maken van een AV-productie stimuleert de creativiteit bij foto- en filmhobbyisten. Een AV is bij uitstek hét medium om met beeld en geluid verhalen te vertellen, ideeën over te brengen of emoties te delen met anderen. Eigen visie en perspectief gaan hierbij hand in hand met creativiteit en hobbyplezier!

2. Communicatieve vaardigheden:
Door het samenstellen van een AV-productie ontwikkel je vaardigheden op het gebied van visuele communicatie. Je leert hoe je effectief beelden, geluiden en teksten kunt combineren om jouw boodschap overtuigend en indringend over te brengen bij het publiek.
Deze vaardigheden kunnen je ook van pas komen bij het geven van presentaties, het maken van videoblogs of andere communicatieve uitingsvormen.

3. Technische vaardigheden:

Bij de uitoefening van de AV-hobby heb je een scala aan technische middelen ter beschikking zoals: foto-, film- en geluidsapparatuur en bewerkings- en AV-montage programma’s. 
Het gezegde ‘al doende leert men’ is hier dan ook op van toepassing en het juist hanteren van de technische middelen opent vaak nieuwe creatieve mogelijkheden.

4. Samenwerking:
De AV-hobby kan in teamverband worden uitgeoefend. De verschillende vaardigheden op het gebied van beeld en geluid, door met elkaar samenwerkende hobbyisten, kunnen tot gezamenlijke te voltooien projecten leiden, waarbij elk lid van het team haar of zijn specifieke inbreng heeft. Tevens is het een geweldige mogelijkheid om te leren van elkaar en hobbyvriendschappen te laten ontstaan. De regionale NVBG AV-groepen waar AV-hobbyisten van elkaar leren en nieuwe ervaringen opdoen zijn daarvan mooie voorbeelden.

5. Zelfontplooiing:
Als AV-hobbyist kan je je persoonlijke visie en zelfexpressie vormgeven en verdiepen. Het stelt je in staat om met beeld en geluid je eigen interesses en passies te verkennen en jezelf uit te dagen om te groeien als maker van inspirerende en creatieve AV-producties.
Het medium AV is bij uitstek de uitlaatklep die je een enorme voldoening kan bieden!

Kortom, het zelf maken van audiovisuele producties is een zeer veelzijdige hobby. Het creatief communiceren met behulp van beeld en geluid, het werken met de daarvoor benodigde technische middelen en het ontwikkelen van zelfexpressie, al dan niet in teamverband, zijn verrijkende activiteiten voor iedereen die gepassioneerd is door de kracht van beeld en geluid bij het vertellen van verhalen en het overbrengen van ideeën.
De NVBG biedt jou graag de helpende hand bij het uitoefenen van deze mooie hobby!

Ga ook aan de slag!

En geniet straks van je eigen creatieve fotofilm…

Het lidmaatschap van de NVBG kost 35 per jaar.