Ik geef me op als lid!

Via onderstaand formulier kunt u zich als lid aanmelden bij onze administratie.

  Uw voorletters en achternaam *

  Uw roepnaam *

  - ManVrouw

  Straat en huisnummer *

  Postcode en woonplaats *

  -

  Landkeuze:

  Geboortedatum

  Uw e-mailadres *

  Telefoonnummer:

  Mobiel nummer:

  Woont er op dit adres nog een lid van de NVBG? JA

  Indien JA, wat is dan zijn/haar lidmaatschapsnummer?

  Aanvinken om uw lidmaatschapsaanvraag te bevestigen *

  Voordelen van het lidmaatschap:

  1. Veel informatie over de audiovisuele hobby.
  2. Per jaar 10 x het digitale magazine NIEUWS.
  3. Collectief betaald BUMA/STEMRA/SENA arrangement
  4. Gebruik van de NVBG geluidenservice.
  5. Toegang tot het NVBG kenniscentrum met workshops, AV-producties en technische informatie.
  6. Deelname aan bijeenkomsten van regionale AV-groepen.
  7. Persoonlijke NVBG lidmaatschapskaart.
  8. 50% korting op entree van regionale AV-wedstrijden en de Nationale AV-wedstrijd.
  9. Deelname aan de Nationale AV-wedstrijd met een eigen AV-productie.

   

  Het lidmaatschap van de NVBG kost € 35 per jaar. **
  Als er op hetzelfde adres meerdere personen lid willen worden, wordt voor één lid (het hoofdlid) de normale (volledige) contributie in rekening gebracht, ieder volgend gezinslid betaalt slechts de helft van de contributie.

  * Leden van de NVBG zijn, op vertoning van een geldige lidmaatschapskaart, vrijgesteld van het betalen van auteursrechten aan Buma|Stemra en Sena, indien zij hun AV-presentatie – op niet commerciële basis – live vertonen tijdens evenementen of in een zaal voor groepen.

  Let op!
  De vrijstelling geldt niet voor het vertonen van audio-visuele presentaties met muziek waarop auteursrechten van toepassing zijn via internet, zoals YouTube en Vimeo!

  ** U kunt een machtiging geven (graag zelfs) voor het jaarlijks automatisch overschrijven van uw contributie.
  Die machtiging kan natuurlijk te allen tijde worden ingetrokken. U heeft ook het recht een incasso binnen 56 dagen terug te laten boeken. Om een machtiging te verlenen klikt u rechts om deze te downloaden.
  Na het invullen en ondertekenen van het formulier stuurt u het op naar de penningmeester van de NVBG, het adres staat op het formulier.