Een groot deel van de NVBG leden maakt audiovisuele (AV) producties, een soort fotofilm
bestaande uit foto’s, video’s, muziek en sfeergeluiden.
Een aantal leden heeft zich gespecialiseerd in het maken van geluidsproducties
zoals hoorspelen, concertopnamen, natuurgeluiden, etc.

Hoe het allemaal begon

De NVBG, een vereniging met een lange historie!

Opgericht in 1956 als Nederlandse Vereniging van Geluidsjagers was de NVG een landelijke vereniging van individuele leden en regionale groepen met als gemeenschappelijke hobby het op creatieve wijze opnemen en bewerken van geluid.
De activiteiten van deze geluids-amateurs omvatten destijds het gehele scala van het maken van documentaires en hoorspelen, het opnemen van geluiden in de natuur tot muziekopnames van hoge kwaliteit.

Aan het geluid werden later diabeelden toegevoegd

In de loop der jaren specialiseerden veel NVG leden zich in het toevoegen van diabeelden aan het geluid. Dit medium kreeg bij de geboorte de naam ‘diaklankbeeld’ en ontwikkelde zich later tot de ‘klankdiaserie’. Om recht te doen aan de makers van klankdiaseries werd in 1965 de naam van de vereniging gewijzigd in ‘Nederlandse Vereniging voor Geluid- en beeldregistratie’(NVG).

De technische ontwikkelingen gingen verder en de dia-overvloeitechniek, waarbij werd geprojecteerd met meerdere diaprojectoren, deed haar intrede. Dit bezorgde de hobby een grote creatieve sprong voorwaarts.
Het medium nam mystieke vormen aan en kreeg de bijbehorende naam ‘Diaporama’.
Er werden nationaal en internationaal Diaporamafestivals georganiseerd en de NVBG groeide uit tot een meer dan 1.500 leden tellende vereniging. Feitelijk was het Diaporama de voorloper van wat nu, in het digitale tijdperk, een ‘Audio Visual’ genoemd wordt.

Dankzij de digitalisering is het opnemen van beeld en geluid in hoge kwaliteit binnen het bereik van de amateur gekomen en is hulp bij het ‘registreren van geluid en beeld’ minder noodzakelijk. Het accent van de NVBG activiteiten is daarom de laatste jaren komen te liggen op de creatieve en expressieve aspecten bij het maken van audiovisuele producties.

Bekijk hieronder de AV die is gemaakt over de historie van de vereniging:

Sinds 2013 heet de vereniging Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid (NVBG)

Leren van elkaar

Leren van elkaars ervaringen is één van de belangrijkste doelstellingen van de NVBG.
Beginnende hobbyisten kunnen veel leren van gevorderde NVBG leden die hun kennis en ervaring delen tijdens workshops, zowel ‘live’ als online via het NVBG kenniscentrum.

Regionale NVBG AV-groepen

Als NVBG lid kunt u zich aansluiten bij een regionale AV-groep die op periodieke momenten bijeen komt. Samen AV-producties bekijken en bespreken, elkaar stimuleren en tips en trucs uitwisselen. Ook het sociale karakter doet er toe! Hier ontstaan hobbyvriendschappen.

AV-festivals en wedstrijden

Jaarlijks organiseert de NVBG de Nationale AV wedstrijd in een fraai theater. Tevens organiseren enkele NVBG AV-groepen regionale AV-festivals. Dit zijn inspirerende evenementen en trefpunten voor AV-hobbyisten. NVBG leden krijgen bij deze evenementen 50% korting op de entreeprijs.