AV-groep
PixAna

info

Welkom bij NVBG AV-groep PixAna

Op 17 mei 2005 is in Moordrecht een regionale werkgroep opgericht die zich richt op het maken van analoge en digitale audio visuele producties.

Sinds de bijeenkomst van 12 oktober 2005 heet de werkgroep PIXANA.
Vanaf mei 2012 is PixAna een regionale AV-groep van de NVBG.

In de naam van de werkgroep “PIXANA” komt tot uiting dat de werkgroep zich toelegde op zowel digitale audiovisuele producties (PIXels) als audiovisuele producties door middel van het medium dia (ANAloog).
 Nu worden vrijwel uitsluitend digitale producties gemaakt.

De AV-groep organiseert:
onderlinge bijeenkomsten, om te komen tot het maken van nog betere audiovisuele producties;

Op diverse plaatsen in de regio openbare avonden, om het werk van de leden breder uit te dragen


Contactpersonen Herman v/d Dool en Ton de Bruijn – via e-mail:
pixana@nvbg.nl

CLUBAVOND

Clubavond om de drie weken in de maanden oktober tot en met maart

ADRES

Moerkapelle (op aanvraag)

AGENDA: