AV-groep
Westland

AV-groep Westland is een zelfstandig opererende groep liefhebbers van Audio-Visuals. Zij is niet gebonden aan een fotoclub of andere vereniging. AV-groep Westland heeft een regionale functie binnen de NVBG.

Welkom bij NVBG AV-groep Westland

Samenstelling en bijeenkomsten
Onze groep bestaat momenteel uit 10 personen. Het is een platte organisatie zonder functies.
Elk lid levert bij toerbeurt zijn/haar bijdrage bij de invulling van de avonden.
Wij komen elke 5/6 weken bij elkaar in een fraaie tuinkamer bij één van de leden.

De groep is weliswaar niet groot, maar herbergt wel 3 winnaars van de door de NVBG georganiseerde Nationale AV wedstrijd.

Activiteiten
De doelstelling en ambities zijn duidelijk. We proberen elkaar te stimuleren om fraaie producties te maken. De avonden kenmerken zich door het bespreken van AV-series op inhoudelijke én technische aspecten. Juist de combinatie van die twee aspecten zorgt voor levendige avonden.

Dat er in verschillende softwareprogramma’s gewerkt wordt, is voor ons geen enkele belemmering. Wij kijken niet naar de verschillen, maar juist naar de overeenkomsten ervan.

Ook wordt enthousiast ingezonden naar regionale en internationale AV-festivals.

Samen met AV-groep PixAna organiseren we het jaarlijks terugkerend AV-Festival van het Westen dat wordt gehouden in Moerkapelle.

Als je eens met onze AV-groep wilt kennismaken, neem dan gerust contact op!

Het team van AV-groep Westland.

Contactpersoon Marcel Batist via e-mail: westland@nvbg.nl

CLUBAVOND:

Eénmaal per 5/6 weken bij een van de leden thuis.

ADRES:

Wordt op aanvraag verstrekt.

AGENDA:

  • nb