AV-groep
ZON-licht

AV-groep .., informatie

Welkom bij NVBG AV-groep ZON-licht.

Het AV-gebeuren in den lande heeft al een lange geschiedenis. Al vele jaren bruisen en borrelen beelden, muziek en geluiden bij vele hobbyisten over het scherm. Dat gebeurt individueel en in verenigingsverband. Jammer genoeg was het in Zuid-Oost Nederland opvallend stil, vooral buiten de werkkamers van de hobby’isten.

Ettelijke keren is geprobeerd een AV-groep op te richten, steeds werd het weer stil, totdat een paar jaar geleden een kleine groep enthousiastelingen wederom een nieuwe AV- groep heeft opgericht.

We hebben in onze kleine groep enorm veel kijk- en luisterplezier, mede gestimuleerd door de nieuwe digitale mogelijkheden zijn we zeer actief. Het resultaat is, dat onze club uitgegroeid is tot 10 leden.

We hebben de clubnaam AV-ZON-Licht aangenomen. ZON staat voor Z(uid)-O(ost) N(ederland).

Onze doelstellingen zijn:
In clubverband per jaar 9 avonden elkaars AV-werk constructief kritisch bespreken en elkaar hierin ondersteunen, zowel technisch als inhoudelijk. Daarnaast is er frequent contact tussen de leden onderling. Enkelen hebben eveneens een website, waarop hun werk digitaal te zien en te bespreken is.

Stimuleren bij het maken van AV-producties, met name in het zuidoosten des lands, maar tevens ook voor de Duitse en Belgische grensstreek.

We staan open voor nieuwe leden, ook uit België en Duitsland. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden op onze clubavonden. Ze ontdekken vanzelf of ze zich thuis voelen.

Het team van AV-groep ZON-licht.

Contactpersoon Hub Vermeeren via e-mail: zo_nederland@nvbg.nl

CLUBAVOND:

Elke laatste dinsdag van de maand m.u.v. juni, juli en dec. van 19.30 tot 22.30 uur.

ADRES:

De bijeenkomsten van AV-Zonlicht vinden op wisselende locaties plaats, locatie op aanvraag.

AGENDA:

  • nb.